Se alla

Trygg och nära vård!

Måndag 12 april 2021

Stoppa korridorvården!

Människor vårdas i korridoren i väntan på en bedömning eller en ledig vårdplats. Vårdplatsbristen är omänsklig!

– För det saknas inte pengar, det saknas inte sängar, det saknas inte rum eller vårdplatser. Det saknas utbildad personal!

Vårt vallöfte är att med individuella lösningar i grunden förbättra arbetsvillkoren, för både personalens och patienternas skull. Det handlar om arbetstid, egenmakt och möjligheten att utveckla och påverka sitt område och sin arbetsplats. Utbildning, ansvar och erfarenhet ska löna sig och fler vårdbiträden gör att sköterskor och läkare får mer tid till patienterna.

>>Läs vårt regionalpolitiska program

En av våra stora utmaningar är hur vi även i framtiden ska ha duktig personal inom sjukvården i Norrbotten.
 
Liberalerna vill se individuella lösningar där vi lyssnar på personalen. Hör Hendrik Andersson (första namn på regionlistan) ge sin syn på hur vi skapar en attraktiv arbetsplats och göra arbetet attraktivt.

Region Norrbotten ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Ta hand om våra hjältar inom sjukvården. Utbildning, ansvar och erfarenhet ska löna sig – även sjuksköterskor ska kunna göra karriär och få högre lön. Liberalerna Norrbotten vill se fler typer av jobb i vården, till exempel vårdbiträden, så att sjuksköterskor, undersköterskor och läkare kan arbeta med det de är utbildade för och få tid för patienterna.

Vi vill :

 • Förbättra lönerna och anställningsvillkoren för vårdpersonalen.
 • Vårdpersonalen måste få mer tillgång till utveckling och utbildning.

Tandhälsa är folkhälsa

Liberalerna ser att det behövs flera viktiga åtgärder för att vi ska få en värdig tandvård:

 • Återinför Tandvårdsavtalet, det var en viktig del för en förebyggande tandvård.
 • Effektivisera kösystemet och förläng tiden där det är möjligt att anmäla sent återbud.
 • Regionen ska klara av att ta emot den som vill komma på ett kontrollbesök vartannat år.
 • Involvera privattandläkarna, de står för över hälften av tandvården i regionen och kan säkert bidra ännu mer.
 • Rekrytera utländska tandläkare för att på kort sikt beta av tandvårdskön på 3-5 år.
 • Minska administrationen och stärk ledarskapet i kombination med rätt stödpersonal på rätt plats.
 • Höj ersättningarna för exempelvis barn och äldre så att privata även prioriterar dem.
 • Inför en modern ”Flourtant” som samverkar med skolor och kommuner. Börja med de skolor där behovet är som störst.
 • Marknadsför och gör riktade kampanjer mot ungdomar på de Norrbottniska gymnasieskolorna gällande tandläkare, tandsköterska och tandhygienist.
 • Ge gratis tandvård för den över 65 år.
 • Stärk högkostnadsskyddet i tandvården med fokus på de med störst behov.

Jämställd vård

Vi vill:

 • Att varje födande kvinna har rätt till en trygg förlossningsvård och ges stöd av förlossningspersonal under hela den aktiva fasen av öppningskedet och under hela utdrivningsskedet.
 • Att efterkontroll utvecklas och förlängs upp till ett år för att fånga upp olika typer av muskelbristningar i underlivet, magmuskulatur som inte går ihop, förlossningsdepressioner eller andra förlossningsskador som vården idag ofta missar.
 • Att vården ska vara jämställd. Sjukdomar och syndrom som främst drabbar kvinnor ska ges samma prioritet och resurser som alla andra sjukdomar och syndrom.
 • Att vårdvägran (sk samvetsfrihet) för vårdpersonal aldrig ska tillåtas, då det är ett hot mot kvinnors hälsa.

Liberal politik för en förbättrad folkhälsa

Liberalernas folkhälsopolitik går ut på att ge människor tillräcklig information och stöd så att de har goda förutsättningar leva ett hälsosamt liv. Det sker genom förstärkt förebyggande arbete med ökade insatser på forskning, utbildning , information och personlig rådgivning.

Att bevara och förbättra hälsan är avgörande för livskvaliteten hos varje enskild individ.

Regionen tillsammans med länets kommuner har ett viktigt ansvar att upplysa och informera om de skador som felaktig kost, dåliga motionsvanor, rökning, alkohol och narkotikamissbruk medför.

Vi vill: 

 • Verka för att det förebyggande arbetet förstärks genom ökade insatser på forskning, personalutbildning, information och personlig rådgivning.
 • Verka för att ytterligare resurser riktas till det hälsofrämjande arbetet inom primär– och sjukhusvården. Folktandvården ska på samma villkor som vårdcentralerna kunna erbjuda hjälp med tobaksavvänjning.
 • Verka för att särskilt utveckla det förebyggande hälsoarbetet hos barn- och unga genom att aktivt stödja och utveckla samtals- och ungdomsmottagningar i nära samverkan med kommunerna.

Regionfullmäktigelista

1 Hendrik Andersson Boden
2 Thomas Söderström Luleå
3 Lena Mahrle Piteå
4 Heléne Adell Boden
5 Rickard Mohss Kalix
6 Patrik Szefer Gällivare
7 Per  Lampinen Arjeplog
8 Sabina  Asraff Luleå
9 Göran  Stjärnholm Boden
10 Inger  Lundberg Älvsbyn
11 Jens  Eliasson Arvidsjaur
12 Ulf  Lindström Piteå
13 Jonas  Wiandt Jokkmokk
14 Mercy  Maseko Luleå
15 Göran  Stenlund Älvsbyn
16 Marita  Slotte Haparanda
17 Lars Anehagen Luleå
18 Erik  Lundström Sikfors

Artiklar om regionen

10 januari 2023

Äntligen en husläkarreform!

Äntligen en husläkarreform för trygg vård med personliga relationer. Äntligen arbetsplatser i sjukvården med tid för patienter och för eftertanke. Vi liberaler är stolta…